2913242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว

Responsive image

2913242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
Tourism terminology; skills of listening, speaking, reading and writing in Chinese for tourism communication; and practice

จำนวนการเข้าชม
1439 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
93 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

Unit 1 Introduction to Chinese Pronunciationวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 1 Introduction to Chinese Pronunciation


Unit 2 Introduction to Chinese Pronunciation 2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 2 Introduction to Chinese Pronunciation 2


Unit 3 Getting Acquaintedวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 3 Getting Acquainted


Unit 4 Boarding a Planeวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 4 Boarding a Plane


Unit 5 An In-flight Mealวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 5 An In-flight Meal


Unit 6 Negotiation across cultureวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 6 Negotiation across culture


Unit 7 Collecting Luggageวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 7 Collecting Luggage


Unit 8 Customsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 8 Customs


Unit 9 Meeting at the Airportวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 9 Meeting at the Airport


Unit 10 Accomodationsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 10 Accomodations