4143606 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล

Responsive image

4143606 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์สภาพความต้องการของสื่อดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

จำนวนการเข้าชม
6412 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
222 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.93 จากทั้งหมด 202 คะแนน

บทที่ 1 หลักองค์ประกอบศิลป์วิดีโอการสอน


บทที่ 2 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลวิดีโอการสอน


บทที่ 3 โครงสร้างงานศิลปะในการออกแบบและวิธีการออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัล


บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์


บทที่ 5 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟิกวิดีโอการสอน


บทที่ 6 การใช้แอพลิเคชั่นในการจัดการศึกษาห้องเรียนดิจิทัลด้วยโปรแกรม Plickers


บทที่ 7 การสร้างอินโฟกราฟิกสำหรับห้องเรียนในยุคดิจิทัลด้วยโปรแกรม Canva


บทที่ 8 การออกแบบและพัฒนาสื่อความจริงเสริมวิดีโอการสอน