7131304 ระบบปฏิบัติการ

Responsive image

7131304 ระบบปฏิบัติการ

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) The basic idea of the operating system Process and concurrency Management And scheduling sequences Management, input / output. Memory management system, the Stability of the system computer. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

จำนวนการเข้าชม
12909 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
472 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.79 จากทั้งหมด 115 คะแนน

บทที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Systems and Operating Systems)

ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ ความหมายของระบบปฏิบัติการ ตัวอย่างประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทและตัวอย่างของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 การจัดการโปรเซส (Process Management)

ความหมายและการทำงานของโปรเซส ความหมายและการทำงานของเทรด การประสานเวลาของโปรเซส บัฟเฟอร์
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำหลักจริง การจัดการหน่วยความจำ
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 ระบบการรับเข้าและส่งออก (Input / Output System)

ฮาร์ดแวร์ของการรับเข้า/ส่งออก ซอฟต์แวร์ของการรับเข้า/ส่งออก อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 การจัดการแฟ้มข้อมูล (File Management)

โครงสร้างระบบแฟ้มข้อมูล การอิมพลีเมนต์ระบบแฟ้มข้อมูล
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน (Security and Protection)

ปัจจัยความปลอดภัย วิทยาการรหัสลับ การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ การโจมตีจากภายใน / ภายนอกระบบ กลไกที่ใช้ในการป้องกัน
วิดีโอการสอน


บทที่ 7 ระบบมัลติเพิลโปรเซสเซอร์ (Multiple Processor System)

มัลติโปรเซสเซอร์ฮาร์ดแวร์ มัลติโปรเซสเซอร์ซอฟต์แวร์
วิดีโอการสอน


บทที่ 8 ระบบปฏิบัติการ DOS

ตัวอย่างคำสั่งและการเรียกใช้งาน
วิดีโอการสอน


บทที่ 9 ระบบปฏิบัติการ Windows

ตัวอย่าง ระบบปฏิบัติการวินโดว์ การตั้งค่า การใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์
วิดีโอการสอน


บทที่ 10 ระบบปฏิบัติการ UNIX

ตัวอย่างการใช้งาน ระบบปฏิบัติการ UNIX
วิดีโอการสอน


บทที่ 11 ระบบปฏิบัติการ LINUX

ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ LINUX
วิดีโอการสอน