4172203 การพยาบาลพื้นฐาน

Responsive image

4172203 การพยาบาลพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา
หลักและวิธีปฏิบัติการพยาบาลเทคนิคปราศจากเชื้อและกีดกั้นการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัย การจัดหน่วยผู้ป่วย การดูแลความต้องการพื้นฐานของบุคคล การให้ยา หัตถการและเทคนิคทางการพยาบาล การฝึกทักษะในการปฏิบัติหัตถการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการพยาบาล และการตกแต่งศพ

จำนวนการเข้าชม
37688 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
1496 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.88 จากทั้งหมด 366 คะแนน

บทที่ 1 การใช้เทคนิคปราศจากเชื้อและการกีดกั้นเชื้อ


บทที่ 2 การดูแลความสะอาดสุขสบายบทที่ 4 การดูแลความต้องการพื้นฐานของบุคคลด้านการพักผ่อน ความปลอดภัย และการจัดหน่วยผู้ป่วย


บทที่ 5 การดูแลความต้องการพื้นฐานของบุคคลด้านอาหาร น้้า และเกลือแร่


บทที่ 6 การดูแลต้องการพื้นฐานของบุคคลด้านอากาศเพื่อการหายใจ


บทที่ 7 การดูแลความต้องการพื้นฐานของบุคคลด้านการขับถ่ายปัสสาวะ


บทที่ 8 การดูแลความต้องการพื้นฐานของบุคคลด้านการขับถ่ายอุจจาระ


บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลและการอักเสบ


บทที่10 การให้ยารับประทาน และยาทาภายนอกแก่ผู้ป่วย


บทที่ 11 การให้ยาฉีดวิดีโอการสอน


บทที่12 การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ


บทที่ 13 การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรควิดีโอการสอน


บทที่ 14 การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค


บทที่ 15 การพยาบาลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมวิดีโอการสอน