7192107 การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยกรอบภาพ

Responsive image

7192107 การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยกรอบภาพ

คำอธิบายรายวิชา
หลักการเขียนบท รูปแบบการเขียนบท หลักพื้นฐานในการเล่าเรื่อง องค์ประกอบและโครงเรื่อง การวางโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ความแตกต่างของตัวละคร บทสนทนา การเล่าเรื่องด้วยภาพ ทักษะในการเขียนบทภาพและโครงสร้างการเล่าเรื่อง Writing Principles Writing style Basic principles of storytelling. Elements and Roles Layout, theme, character differences, dialogue, storytelling. Skill in story writing and narrative structure.

จำนวนการเข้าชม
6493 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
52 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 25 คะแนน

Chapter 1 Principles of script writing

Introduce topics and rules for studying courses, evaluating methods, attending classes, submitting work and communicating through other channels. Lecture on Principles of script writing Together discussions about Principles of script writing
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter1_Principles of script writing


Chapter 2 Script writing styleวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter2_Script writing style


Chapter 3 Basic Principles of Storytellingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter3_Basic Principles of Storytelling


Chapter 4 Elements and storylineวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter4_Elements and storyline


Chapter 5 Plotting the Story of Writingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter5_Plotting the Story of Writing


Chapter 6 Laying the Themeวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter6_Laying the Theme


Chapter 7 Character Differenceวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter7_Character Differences


Chapter 8 The Conversation of the Storyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter8_The Conversation of the Story


Chapter 9 Storytelling with picturesวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter9_Storytelling with pictures


Chapter 10 Skills for writing screenplaysวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter10_Skills for writing screenplays


Chapter 11 Storytelling Structureวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Chapter11_Storytelling Structure


Comments