7152306 ปฎิบัติการพัฒนาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ

Responsive image

7152306 ปฎิบัติการพัฒนาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ

คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเว็บการสร้างและการออกแบบเว็บที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิค เครื่องมือและกระบวนการที่สร้างเว็บตามความต้องการของผู้ใช้ การใช้ภาษา XHTML และการประยุกต์ซอฟแวร์มัลติมีเดียเพื่อช่วยในการออกแบบ การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบ ภาษาสคริปต์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บและการสร้างหน้าเว็บแบบพลวัต ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซต์

จำนวนการเข้าชม
7960 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
200 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.89 จากทั้งหมด 44 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและเว็บ

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ต (Internet) มีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบัน และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ทราบเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 หลักการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)

เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจจาก ผู้ใช้มากกว่าเว็บไซต์ดูสับสนวุ่นวาย มีข้อมูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ ดังนั้น การออกแบบเว็บไซต์ควรตรงกับวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จก็จำเป็นจะต้องม
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : หลักการออกแบบเว็บไซต์


บทที่ 3 การติดตั้ง Web Server และเครื่องมือในการสร้างเว็บเพจ

ในบทนี้จะแนะนำการใช้ Web Editor โดยจะใช้โปรแกรม Dreamweaver เนื่องจากเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาจะเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม, การใช้งานเบื้องต้นและแนะนำเครื่องมือที่จำเป็นของโปรแกรม รวมถึงการติดตั้งโปรแกรม Web Server เพื่
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 HTML - Hypertext Markup Language

HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ โดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Document) เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้พัฒนาเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเท
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ภาษา HTML


บทที่ 5 ภาษา XHTML และภาษา HTML5

ภาษา HTML5 คือภาษา HTML ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยจะมี Tag เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น HTML5 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นภาษามาร์กอัปสำหรับ WWW โดยในบทนี้เราจะมาศึกษาความแตกต่างระหว่าง HTML5 กับ XHTML
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ภาษา HTML5

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ภาษา XHTML


บทที่ 6 การตกแต่งเว็บด้วย CSS

ภาษา CSS เป็นคำสั่งที่ใช้คู่กับภาษา HTML เพื่อให้การจัดรูปแบบของเว็บเพจได้ดีขึ้น และแก้ไขได้ง่ายขึ้น ในหมวดนี้คุณจะสามารถใช้ CSS เพื่อเปลี่ยนรูปแบบหน้าเว็บเพจคุณได้แบบง่ายๆ แนะนำว่าควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับ HTML เพื่อจะได้เข้าใจไ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ภาษา CSS


บทที่ 7 ภาษา script, Session และ Cookies

ในบทนี้จะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้กลไกภาษา Script, cookie และ session รวมทั้งยกตัวอย่างวิธีการใช้ประโยชน์ และยังมีการกล่าวถึงการใช้ตัวแปรที่แสดงข้อมูลสภาวะ แวดล้อมของระบบทั้งด้านของ server และ client เพื่อ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ภาษา JavaScript

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Session และ Cookies


บทที่ 8 การเขียนเว็บ Application ด้วยภาษา PHP

ภาษา PHP เป็นภาษาสำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ สามารถเขียนได้หลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกับภาษาทั่วไป อาจมีข้อสงสัยว่า ต่างจาก HTML อย่างไร คำตอบคือ HTML นั้นเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ จัดตำแหน่งรูป จัดรูปแบบ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ภาษา PHP