1571301 ภาษาจีนระดับต้น 1

Responsive image

1571301 ภาษาจีนระดับต้น 1

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
การออกเสียงมาตรฐานภาษาจีนกลางในระบบสัทศาสตร์ภาษาจีน(pinyin) หลักการอ่านและการเขียนตัวอักษรจีน ศัพท์ที่ใช้บ่อยจำนวน 300 คำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ศัพท์วลี และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน พร้อมทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย

จำนวนการเข้าชม
3681 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
128 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 35 คะแนน

บทที่ 1 สวัสดีวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 1 สวัสดี


บทที่ 2 ภาษาจีนไม่ค่อยยากวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 ภาษาจีนไม่ค่อยยาก


บทที่ 3 เจอกันพรุ่งนี้วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 เจอกันพรุ่งนี้


บทที่ 4 คุณไปไหนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 4 คุณไปไหน


บทที่ 5 นี่คืออาจารย์หวางวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 นี่คืออาจารย์หวาง


บทที่ 6 ฉันเรียนภาษาจีนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 6 ฉันเรียนภาษาจีน


บทที่ 7 คุณกินอะไรวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 7 คุณกินอะไร


บทที่ 8 แอปเปิ้ลครึ่งกิโลกี่บาทวิดีโอการสอน


บทที่ 9 ฉันมาแลกเงินหยวนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 9 ฉันมาแลกเงินหยวน


บทที่ 10 เขาพักที่ไหนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 10 เขาพักที่ไหน