7132403 โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดีย

Responsive image

7132403 โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดีย

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างงานมัลติมีเดีย ในรูปแบบต่างๆอย่างน้อยสามโปรแกรม การสร้างและตกแต่งภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การทำภาพยนต์ การตัดต่อวิดีโอ การประมวลผลเสียง เป็นต้น

จำนวนการเข้าชม
4861 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
122 ครั้ง

บทที่ 1 : มัลติมีเดีย ความหมายและองค์ประกอบ สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมการเรียนการสอน - แนะนำรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดีย - บรรยายเรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของมัลติมีเดีย
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 : ข้อความ (Text) และภาพนิ่ง (Still Image)

กิจกรรมการเรียนการสอน - ตกแต่งและลงสีภาพ - ตัดต่อแก้ไขภาพ
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 : ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

กิจกรรมการเรียนการสอน - ออกแบบตัวละคร - วาดเส้นลงสีให้ตัวละคร - สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween - สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3 : ภาพเคลื่อนไหว (Animation)


บทที่ 4 : เสียง (Sound)

กิจกรรมการเรียนการสอน - การปรับแต่งเสียด้วยโปรแกรม Adobe Audition
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 : เสียง (Sound)


บทที่ 5 : วีดีโอ (Video)

กิจกรรมการเรียนการสอน - การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 : วีดีโอ (Video)