1573312 ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสังคมปัจจุบัน

Responsive image

1573312 ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสังคมปัจจุบัน

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
coming soon

จำนวนการเข้าชม
2919 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
110 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 (第一课)วิดีโอการสอน


บทที่ 2 (第二课)วิดีโอการสอน


บทที่ 3 (第三课)วิดีโอการสอน


บทที่ 4 (第四课)วิดีโอการสอน


บทที่ 5 (第五课)วิดีโอการสอน


บทที่ 6 (第六课)วิดีโอการสอน


บทที่ 7 (第七课)วิดีโอการสอน