1500134 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2

Responsive image

1500134 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2

คำอธิบายรายวิชา
English for nursing students in various health care situations. Basic academic English communication: reading, writing, listening, and speaking including health assessment, nursing care plan, daily report, and case study presentation.

จำนวนการเข้าชม
3336 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
58 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

Lesson 1 Proctologic Unitวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson 1 Proctologic Unit


Lesson 2 Infectious Disease Unitวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson 2 Infectious Disease Unit


Lesson3 Oncology Unitวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson3 Oncology Unit


Lesson 4 Obstetric Unitวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson 4 Obstetric Unit


Lesson 5 Gynecologic Unitวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson 5 Gynecologic Unit


Lesson 6 Pediatric Unitวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson 6 Pediatric Unit


Lesson 7 Eye ENT Unitวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson 7 Eye ENT Unit