1573316 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

Responsive image

1573316 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

คำอธิบายรายวิชา
ศัพท์ สำนวน และโวหารที่ใช้ในหนังสือพิมพ์จีนทั้งฉบับในประเทศไทยและประเทศจีน การอ่านและตีความพาดหัวข่าว การจับใจความและเขียนสรุปเนื้อความในข่าวได้

จำนวนการเข้าชม
2744 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
52 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 第一课 你有手机 依赖症吗?วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 1 第一课 你有手机 依赖症吗?


บทที่ 2 第二课 中国女星 到好莱坞学到什 么วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 第二课 中国女星 到好莱坞学到什 么


บทที่ 3 第三课 低头族วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 第三课 低头族


บทที่ 4 第四课 外国留学 生看中秋วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 4 第四课 外国留学 生看中秋


บทที่ 5 第五课 说中国 话、做中国菜的 美国女孩วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 第五课 说中国 话、做中国菜的 美国女孩


บทที่ 6 第六课 中华美食 的回归วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 6 第六课 中华美食 的回归