1531102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

Responsive image

1531102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
Fundamental properties of languages; acquisition, variation and change; sound system, word formation, syntax, and expression of meaning with emphasis on the systems of English; and its application to English language learning

จำนวนการเข้าชม
637 ครั้ง

บทที่ 1 Concept of languageวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 1 Concept of language


บทที่ 2 Phoneticsวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 Phonetics


บทที่ 3 Phonologyวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 Phonology


บทที่ 4 Morphologyวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 4 Morphology


บทที่ 5 Syntaxวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 Syntax


บทที่ 6 Semanticsวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 6 Semantics


Comments