2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2

Responsive image

2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2

คำอธิบายรายวิชา
Tuning, sight reading, major scale and arpeggio, minor scale and arpeggio, breathing, lip position, accent, sound quality, articulation, emotional and recital

จำนวนการเข้าชม
2846 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
48 ครั้ง

บทที่ 1 Tuning

Subject : Tuning Importance of tuning Tuning Slide Listening and Singing Lip bends
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 1 Tuning


บทที่ 2 Scales and Arpeggios

Subject : Scale Important of Scale Major scale Minor scale Arpeggios
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 Scales and Arpeggios


บทที่ 3 Breathing

Subject : Breathing Type of breathing Breathing on brass instrument
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 Breathing


บทที่ 4 Accent and sound quality

Subject : Accent and sound quality Accent Quality of sound
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 4 Accent and sound quality


บทที่ 5 Articulation

Subject : Articulation Tonguing Syllable Type of tonguing
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 Articulation


บทที่ 6 Emotional and recital

Subject : Emotional and recital Emotional Recital
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 6 Emotional and recital