7192701 คอมพิวเตอร์กราฟิก

Responsive image

7192701 คอมพิวเตอร์กราฟิก

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก การตกแต่งภาพนิ่ง การวาด การสร้างภาพ 2 มิติ การจัดองค์ประกอบภาพและข้อความ การใช้แสงและสีด้วยโปรแกรมประยุกต์ การสร้างภาพกราฟิกแบบบิตแมปและแบบเวคเตอร์ และการประยุกต์ใช้

จำนวนการเข้าชม
6826 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
210 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.73 จากทั้งหมด 606 คะแนน

แนะนำรายวิชา

ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) รหัส 7192701 รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่เรียนแล้วจะได้ลงมีปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนจะมีความน่าตื่นเต้นมากแค่ไหน มาลองเรียนกันเลยครับ !
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : แนะนำรายวิชา


การสร้างกราฟิกแบบ Pixel

กราฟิกแบบ Pixel Art โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิกแบบ Pixel Art (Adobe Photoshop)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การสร้างกราฟิกแบบ Pixel


การสร้างกราฟิกแบบ Bitmap 1

กราฟิกแบบ Bitmap (Raster) โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิกแบบ Bitmap (Adobe Photoshop)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การสร้างกราฟิกแบบ Bitmap 1


การสร้างกราฟิกแบบ Bitmap 2

กราฟิกแบบ Bitmap (Raster) โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิกแบบ Bitmap (Adobe Photoshop)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การสร้างกราฟิกแบบ Bitmap 2


การสร้างกราฟิกเคลื่อนไหวแบบ GIF 1

กราฟิกแบบเคลื่อนไหวได้ (GIF) โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิกแบบเคลื่อนไหวได้ (Adobe Photoshop)
วิดีโอการสอน


การสร้างกราฟิกเคลื่อนไหวแบบ GIF 2

กราฟิกแบบเคลื่อนไหวได้ (GIF) โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิกแบบเคลื่อนไหวได้ (Adobe Photoshop)
วิดีโอการสอน


การสร้างภาพ 2 มิติแบบ Vector 1

กราฟิกแบบ Vector โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิกแบบ Vector (Adobe Illustrator)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การสร้างภาพ 2 มิติแบบ Vector 1


การสร้างภาพ 2 มิติแบบ Vector 2

กราฟิกแบบ Vector โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิกแบบ Vector (Adobe Illustrator)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การสร้างภาพ 2 มิติแบบ Vector 2


การสร้างภาพ 2 มิติ โดยใช้ Symbol 1

กราฟิกแบบ Vector โดยใช้ Symbol โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิกแบบ Vector โดยใช้ Symbol (Adobe Animate/Flash)
วิดีโอการสอน


การสร้างภาพ 2 มิติ โดยใช้ Symbol 2

กราฟิกแบบ Vector โดยใช้ Symbol โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟิกแบบ Vector โดยใช้ Symbol (Adobe Animate/Flash)
วิดีโอการสอน


Comments


Wanitchakorn

เนื้อหาสื่อการสอนทุกอย่างดีมากครับพัฒนสต่อไปเรื่อยๆครับ