1572307 การอ่านภาษาจีน1

Responsive image

1572307 การอ่านภาษาจีน1

คำอธิบายรายวิชา
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษา ให้นักศึกษาสามารถอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและวัตถุประสงค์ของงานเขียนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้รักการอ่าน

จำนวนการเข้าชม
3293 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
79 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 ดูหิมะวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : เอกสารประกอบการสอน1


บทที่ 2 เจ้าลมน้อยวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : เอกสารประกอบการสอน2


บทที่ 3 บันทึกประจำวัน 2 ฉบับวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : เอกสารประกอบการสอน3


บทที่ 4 แม่พืชมีวิธีวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : เอกสารประกอบการสอน4


บทที่ 5 ต้นพุทราและต้นหลิววิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : เอกสารประกอบการสอน5


บทที่ 6 เปรี้ยวและหวานวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : เอกสารประกอบการสอน6


บทที่ 7 นับแต่นี้เป็นต้นไปวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : เอกสารประกอบการสอน7


บทที่ 8 เร่งรีบวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : เอกสารประกอบการสอน8