1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Responsive image

1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การทักทายและการลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การซื้อสินค้า

จำนวนการเข้าชม
1005 ครั้ง

บทที่ 1 อักษรจีนและสัทอักษรพินอินวิดีโอการสอน

บทที่ 2 ทักทายและตัวเลขวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 ทักทายและตัวเลข


บทที่ 3 พวกเขาสบายดีไหมวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 พวกเขาสบายดีไหม


บทที่ 4 คุณคือคนชาติใดวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 4 คุณคือคนชาติใด


บทที่ 5 คุณชื่ออะไรวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 คุณชื่ออะไร


บทที่ 6 เขาคือใครวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 6 เขาคือใคร


บทที่ 7 เขาอยู่ที่ไหนวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 7 เขาอยู่ที่ไหน


บทที่ 8 คุณมีพี่สาว ใช่ไหมวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 8 คุณมีพี่สาว ใช่ไหม


บทที่ 9 ที่นี่มีห้องน้ำไหมวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 9 ที่นี่มีห้องน้ำไหม


Comments