1573313 ไวยากรณ์จีน 1

Responsive image

1573313 ไวยากรณ์จีน 1

คำอธิบายรายวิชา
หน้าที่และหลักการใช้คำแต่ละประเภท ลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนของคำ วลี ประโยค ตลอดจนประเภทของประโยคต่างๆ

จำนวนการเข้าชม
10667 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
209 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.89 จากทั้งหมด 44 คะแนน


คำนามวิดีโอการสอน


การซ้ำคำนามคำกริยานุเคราะห์


คำคุณศัพท์


การซ้ำคำคุณศัพท์คำสรรพนาม


คำวิเศษณ์


คำช่วยวิดีโอการสอน


Comments