1573313 ไวยากรณ์จีน 1

Responsive image

1573313 ไวยากรณ์จีน 1

คำอธิบายรายวิชา
หน้าที่และหลักการใช้คำแต่ละประเภท ลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนของคำ วลี ประโยค ตลอดจนประเภทของประโยคต่างๆ

จำนวนการเข้าชม
9355 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
113 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.83 จากทั้งหมด 29 คะแนน


คำนามวิดีโอการสอน


การซ้ำคำนามคำกริยานุเคราะห์


คำคุณศัพท์


การซ้ำคำคุณศัพท์คำสรรพนาม


คำวิเศษณ์


คำช่วยวิดีโอการสอน


Comments