1573313 ไวยากรณ์จีน 1

Responsive image

1573313 ไวยากรณ์จีน 1

คำอธิบายรายวิชา
หน้าที่และหลักการใช้คำแต่ละประเภท ลักษณะโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนของคำ วลี ประโยค ตลอดจนประเภทของประโยคต่างๆ

จำนวนการเข้าชม
7266 ครั้ง


คำนาม


การซ้ำคำนามคำกริยานุเคราะห์


คำคุณศัพท์


การซ้ำคำคุณศัพท์คำสรรพนาม


คำวิเศษณ์


คำช่วย


Comments