8912410 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

Responsive image

8912410 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการถ่ายภาพ การสื่อความหมายด้วยภาพ มุมกล้อง ขนาดภาพ องค์ประกอบภาพ การทำงานและการตั้งค่ากล้องดิจิทัล การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายในงาน นิเทศศาสตร์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์

จำนวนการเข้าชม
563 ครั้ง

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการถ่ายภาพวิดีโอการสอน

บทที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของการถ่ายภาพวิดีโอการสอน

บทที่ 3 การใช้กล้อง DSLRวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 การใช้กล้อง DSLR


บทที่ 4 การถ่ายภาพชัดลึกชัดตื้นวิดีโอการสอน

บทที่ 5 การถ่ายภาพแพน(Panning)วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 การถ่ายภาพแพน(Panning)


บทที่ 6 การถ่ายภาพหยุดการเคลื่อนไหว (Stop action)วิดีโอการสอน

บทที่ 7 ภาพไฟกลางคืน (Night picture)วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 7 ภาพไฟกลางคืน (Night picture)


บทที่ 8 การถ่ายภาพ พื้นผิว (Texture) รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form)


บทที่ 9 เส้นนำ-กฏสามส่วนวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 9 เส้นนำ-กฏสามส่วน


บทที่ 10 จุดตัด-กรอบ-ฉากหน้าหลัง - ย้อนแสงวิดีโอการสอน

บทที่ 11 เล่าเรื่องด้วยภาพวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 11 เล่าเรื่องด้วยภาพ


Comments