8912410 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

Responsive image

8912410 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการถ่ายภาพ การสื่อความหมายด้วยภาพ มุมกล้อง ขนาดภาพ องค์ประกอบภาพ การทำงานและการตั้งค่ากล้องดิจิทัล การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายในงาน นิเทศศาสตร์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์

จำนวนการเข้าชม
2649 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
106 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.80 จากทั้งหมด 24 คะแนน

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการถ่ายภาพวิดีโอการสอน


บทที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของการถ่ายภาพวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การใช้กล้อง DSLRวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 การใช้กล้อง DSLR


บทที่ 4 การถ่ายภาพชัดลึกชัดตื้นวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การถ่ายภาพแพน(Panning)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 การถ่ายภาพแพน(Panning)


บทที่ 6 การถ่ายภาพหยุดการเคลื่อนไหว (Stop action)วิดีโอการสอน


บทที่ 7 ภาพไฟกลางคืน (Night picture)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 7 ภาพไฟกลางคืน (Night picture)


บทที่ 8 การถ่ายภาพ พื้นผิว (Texture) รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form)วิดีโอการสอน


บทที่ 9 เส้นนำ-กฏสามส่วนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 9 เส้นนำ-กฏสามส่วน


บทที่ 10 จุดตัด-กรอบ-ฉากหน้าหลัง - ย้อนแสงวิดีโอการสอน


บทที่ 11 เล่าเรื่องด้วยภาพวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 11 เล่าเรื่องด้วยภาพ