1552611 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ

Responsive image

1552611 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
Business conversation; conversational strategies and language expressions used in business negotiation; speakers’ roles in negotiation and emotional management; use of language in expressing opinions, explaining and presenting arguments, and decision-making

จำนวนการเข้าชม
1746 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
80 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 3.33 จากทั้งหมด 10 คะแนน

Unit 1 Introduction: Building a rapportวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 1 Introduction: Building a rapport


Unit 2 What is the best dealวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 2 What is the best deal


Unit 3 Making proposalsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 3 Making proposals


Unit 4 Best offer and reaching agreementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 4 Best offer and reaching agreement


Unit 5 Compromising and sharing viewpointวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 5 Compromising and sharing viewpoint


Unit 6 Negotiation across cultureวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 6 Negotiation across culture


Unit 7 Managing creativity and diversityวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 7 Managing creativity and diversity