7192704 การออกแบบและตัดต่อสื่อวีดีทัศน์

Responsive image

7192704 การออกแบบและตัดต่อสื่อวีดีทัศน์

คำอธิบายรายวิชา
หลักการเบื้องต้น ความสำคัญและประโยชน์ของการผลิตสื่อวีดีทัศน์ วิธีการ ภาษา และการเขียนบทวีดีทัศน์ การวางแผนและกระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และโปรแกรมประยุกต์

จำนวนการเข้าชม
786 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
63 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.50 จากทั้งหมด 27 คะแนน

แนะนำรายวิชาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : แนะนำรายวิชา


Pre-Productionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Pre-Production


Productionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Production


Post-Productionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Post-Production


English Vocab for Video Productionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : English Vocab for Video Production


Introducing Adobe Premiere Proวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Introducing Adobe Premiere Pro


Basic Video Editingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Basic Video Editing


Toggle Animationวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Toggle Animation


Audio & Video Transitionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Audio & Video Transition


Adjustment Layer & Video Effectวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Adjustment Layer & Video Effect


Export Mediaวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Export Media


Comments