1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

Responsive image

1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
Skill in listening to announcement, report and interview; technically expressing opinion on area of expertise, fluent and natural interaction with English native speaker, using clear expression and giving detail in various topics, understanding purpose of complicate issue, explaining perspective of problem, reading complicate text and identifying purpose, writing at paragraph level, writing short report, and writing pros and cons essay.

จำนวนการเข้าชม
901 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
44 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

Unit 1: Job Hunting - Online Job Searchวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 1 Job Hunting - Online Job Search


Unit 2: Job Interviews - Interview Skillsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 2 Job Interviews - Interview Skills


Unit 3: Communication on the Phone - Conference Callวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 3 Communication on the Phone - Conference Call


Unit 4: Meeting Mastery - Wrapping Things Upวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 4 Meeting Mastery - Wrapping Things Up


Unit 5: Negotiating for Success - Closing the Dealวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 5 Negotiating for Success - Closing the Deal


Unit 6: Solving Problems - Business Problemsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 6 Solving Problems - Business Problems