1500214 ภาษาเขมรเบื้องต้น

Responsive image

1500214 ภาษาเขมรเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
Introduction to Khmer language; alphabets, consonants, vowels, and tones; basic sentence patterns; greetings and daily dialogue; talking about numbers, and direction.

จำนวนการเข้าชม
1051 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
39 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

Unit 1 Basic Word and Greetingsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 1 Basic Word and Greetings


Unit 2: Basic reading and speaking structureวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 2 Basic reading and speaking structure


Unit 3: Counting numbersวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 3 Counting numbers


Unit 4: Directionsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 4 Directions


Unit 5: Khmer dialogueวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 5 Khmer dialogue


Unit 6: Authenticityวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 6 Authenticity