1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Responsive image

1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
Listening to factual information about different cultural topics, talking about personal identification, local geography, weather, employment, food, festivals, and travel in different cultures and countries, reading texts related to cultural issues, writing reviews and giving opinions and using grammar at lower B1 CEFR level

จำนวนการเข้าชม
1045 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
44 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 15 คะแนน

Unit 1: I've Been Runningวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


Unit 2: I Wonder What It’s aboutวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


Unit 3: It Was Painted by a Street Artistวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


Unit 4: Who’s Your Best Friend?วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


Unit 5: Gotta Have It!วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


Unit 6: He’d Never Seen The Desertวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6