1500103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Responsive image

1500103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
The development of listening, speaking, reading and writing skills necessary for communication. Enhancing skills in listening for daily life conversations, listening and recording lectures using standard language, conversing on familiar and interesting topic, making suggestions, conversing in unexpected incident, expressing feelings, talking about personal experiences, making complaints, arguing and reasoning, summarizing important issues, and identifying main idea and detail from reading texts, presentations, writing report of a familiar topic

จำนวนการเข้าชม
657 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
26 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 15 คะแนน

Topic 1 - City Livingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 1 - City Living


Topic 2 Food for thoughtวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 2 Food for thought


Topic 3 Money and shoppingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 3 Money and shopping


Topic 4 - Sports and Fitnessวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 4 - Sports and Fitness


Topic 5 - At Homeวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 5 - At Home


Topic 6 - People and Relationshipsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 6 - People and Relationships