7193706 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2

Responsive image

7193706 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2

คำอธิบายรายวิชา
หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การออกแบบและการสร้างภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ และการประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในงานมัลติมีเดีย

จำนวนการเข้าชม
1581 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
93 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 15 คะแนน

Lesson 1 introductionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Lesson 2 Bumpวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 2 Bump


Lesson 3 Reflectionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 3 Reflection


Lesson 4 Refractionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 4 Refraction


Lesson 5 Attach Polygonsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 5 Vertex


Lesson 6 Simulationวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 6 Simulation


Lesson 7 Boneวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 7 Bone