7193706 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2

Responsive image

7193706 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2

คำอธิบายรายวิชา
หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การออกแบบและการสร้างภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ และการประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในงานมัลติมีเดีย

จำนวนการเข้าชม
138 ครั้ง

Lesson 1 introduction



วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Lesson 2 Bump



วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 2 Bump


Lesson 3 Reflection



วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 3 Reflection


Lesson 4 Refraction



วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 4 Refraction


Lesson 5 Attach Polygons



วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 5 Vertex


Lesson 6 Simulation



วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 6 Simulation


Lesson 7 Bone



วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 7 Bone


Comments