9642103 การก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

Responsive image

9642103 การก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานไม้ งานปูนคอนกรีต งานท่อและสุขภัณฑ์ ตามหลักการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

จำนวนการเข้าชม
1375 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
105 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.50 จากทั้งหมด 9 คะแนน

บทที่ 1 เครื่องมือช่างพื้นฐานวิดีโอการสอน


บทที่ 2 การจำแนกประเภทของไม้วิดีโอการสอน


บทที่ 3 เทคนิคงานไม้วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3 เทคนิคงานไม้


บทที่ 4 การจำแนกประเภทของงานปูนวิดีโอการสอน


บทที่ 5 เทคนิคงานปูนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 เทคนิคงานปูน


บทที่ 6 การจำแนกประเภทของงานประปาวิดีโอการสอน


บทที่ 7 เทคนิคงานประปาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 เทคนิคงานประปา


บทที่ 8 การดูแลและซ่อมแซมสุขภัณฑ์วิดีโอการสอน