1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน

Responsive image

1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การรับฝากข้อความ เน้นคำศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทำงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ

จำนวนการเข้าชม
2401 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
183 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.88 จากทั้งหมด 39 คะแนน

01_สัทอักษรพินอินวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 01_สัทอักษรพินอิน


02_我来给你们介绍一下1(第一课) 拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 02_我来给你们介绍一下1(第一课) 拼音


03_我来给你们介绍一下2(第一课)拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 03_我来给你们介绍一下2(第一课)拼音


04_您汉语说得真地道 1(第二课)拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 04_您汉语说得真地道 1(第二课)拼音


05_您汉语说得真地道 2 (第二课) 拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 05_您汉语说得真地道 2 (第二课) 拼音


06_给记者的材料复印 1 (第三课)拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 06_给记者的材料复印 1 (第三课)拼音


07_给记者的材料复印 2 (第三课)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 07_给记者的材料复印 2 (第三课)


08_我的电脑怎么又出问题了1(第四课) 拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 08_我的电脑怎么又出问题了1(第四课) 拼音


09_我的电脑怎么又出问题了2(第四课)拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 09_我的电脑怎么又出问题了2(第四课)拼音


10_下星期咱们一起吃1(第五课) 拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 10_下星期咱们一起吃1(第五课) 拼音


11_下星期咱们一起吃2 (第五课)拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 11_下星期咱们一起吃2 (第五课)拼音