1572311 นิทานสุภาษิตจีน

Responsive image

1572311 นิทานสุภาษิตจีน

คำอธิบายรายวิชา
การอ่านนิทานที่บอกเล่าความหมาย ที่มา และคติธรรมของสุภาษิตจีนที่ยังนิยมใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนการนำสุภาษิตไปใช้ในสถานการณ์และบริบทที่เหมาะสม

จำนวนการเข้าชม
2831 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
199 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 30 คะแนน

บทที่ 1 打草惊蛇 แหวกหญ้าให้งูตื่นวิดีโอการสอน


บทที่ 2 亡羊补牢 แกะหายล้อมคอก(วัวหายล้อมคอก)วิดีโอการสอน


บทที่ 3 对牛弹琴 สีซอให้ควายฟังวิดีโอการสอน


บทที่ 4 井底之蛙 กบในบ่อน้ำ (กบในกะลา)วิดีโอการสอน


บทที่ 5 杀鸡儆猴 เชือดไก่ให้ลิงดูวิดีโอการสอน


บทที่ 6 画蛇添足 วาดงูเติมขาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 画蛇添足 วาดงูเติมขา


บทที่ 7 一箭双雕 ยิงธนูนัดเดียวได้นกสองตัววิดีโอการสอน


บทที่ 8 自相矛盾 ขัดแย้งกันเองวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 自相矛盾 ขัดแย้งกันเอง


บทที่ 9 拔苗助长 ดึงต้นกล้าให้โตขึ้นวิดีโอการสอน


บทที่ 10 名落孙山 ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกวิดีโอการสอน