4174681 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Responsive image

4174681 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

คำอธิบายรายวิชา
Nursing practice by using nursing process for newborn babies to adolescents in good health conditions, health at risks, illness on acute, crisis and emergencies. Family centered care with the basis of ethics, ethics, culture and human rights related to nursing for children and adolescents.

จำนวนการเข้าชม
1128 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
84 ครั้ง

Chapter 1 Child & Adolescent Nursing Practicumวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Introduction course


Chapter 2 History takingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : History taking


Chapter 3 Physical assessmentวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Physical assessment the of child


Chapter 4 Feeding & Food supplementationวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Feeding & Food supplementation


Chapter 5 Drug administrationวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Drug administration


Chapter 6 IV drugวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : IV drug


Chapter 7 Topical medicineวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topical medicine


Chapter 8 Oxygen therapyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Oxygen therapy


Chapter 9 Fever managementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Fever management