1500212 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน

Responsive image

1500212 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การรับฝากข้อความ การสัมภาษณ์งาน และการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ Listening and speaking skills in Chinese at work; asking for information, making phone conversation, making appointments, taking and leaving messages, job interviewing, and writing job application forms and resumes

จำนวนการเข้าชม
1398 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
88 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.75 จากทั้งหมด 19 คะแนน

第一课 汉语拼音วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


第二课 简历วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


第三课 应聘工作วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


第四课 面试วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


第五课 入职วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


第六课 会议วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6