4171102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

Responsive image

4171102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธ์ของระบบผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรู้ชนิดพิเศษ กลไกควบคุมการทำงานของระบบในร่างกาย ฝึกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

จำนวนการเข้าชม
9638 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
725 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.82 จากทั้งหมด 270 คะแนน

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

- ความหมาย ขอบเขตการศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา - คำศัพท์ต่าง ๆ
วิดีโอการสอน


2 เซลล์

โครงสร้างของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) การขนส่งของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
วิดีโอการสอน


3 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ชนิด หน้าที่ องค์ประกอบของเนื้อเยื่อ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : 3 ระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน


4 ระบบผิวหนัง

หนังกำพร้า หนังแท้ ส่วนอื่น ๆ ของผิวหนัง
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : 4 ระบบผิวหนัง


5 ระบบกระดูก

ชนิดต่างๆ และหน้าที่ของกระดูกในร่างกาย กระดูกอ่อน (ส่วนประกอบและการเจริญของกระดูก) กระดูก (ส่วนประกอบและการเจริญของกระดูก) การจำแนกชนิดของกระดูก
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : 5 ระบบโครงกระดูกแกน


6 ระบบกระดูก: ตำแหน่งกระดูกในร่างกาย

กระดูกแกน กระดูกระยางค์ กระดูกส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย
วิดีโอการสอน


7 ระบบกล้ามเนื้อ- กล้ามเนื้อลาย

หน้าที่ระบบกล้ามเนื้อ โครงสร้างของกล้ามเนื้อลาย
วิดีโอการสอน


8 ระบบกล้ามเนื้อ- กล้ามเนื้อเรียบ

หน้าที่ โครงสร้างกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจ
วิดีโอการสอน


9 ระบบกล้ามเนื้อ- ตำแหน่งของกล้ามเนื้อในร่างกาย

กล้ามเนื้อรยางค์บน กล้ามเนื้อผนังหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อระยางค์ล่าง
วิดีโอการสอน


10 ระบบประสาท-เซลล์ประสาท

โครงสร้างระบบประสาท การพัฒนาของระบบประสาท เนื้อเยื่อของระบบประสาท - เซลล์ค้ำจุน - ใยประสาท
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : 10 ระบบประสาท_เซลล์ประสาท


11 ระบบประสาท-ระบบประสาทส่วนกลาง

ระบบประสาทส่วนกลาง - สมอง ไขสันหลัง - เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง - โพรงสมองและCSF - หลอดเลือดเลี้ยงสมองและไขสันหลัง
วิดีโอการสอน


12 ระบบประสาท-ระบบประสาทส่วนปลาย

ระบบประสาทส่วนปลาย - เส้นประสาทสมองและไขสันหลัง - ร่างแหประสาท - เส้นใยประสาทอัตโนมัติ
วิดีโอการสอน


13 ระบบประสาท-ระบบประสาทรับความรู้สึก

เซลล์รับความรู้สึก วิถีประสาทนำเข้า กลุ่มเซลล์รับความรู้สึกในสมอง บริเวณรับความรู้สึกที่ cerebral cortex
วิดีโอการสอน


14 ระบบประสาท-ระบบประสาทสั่งการ

การสั่งการระดับสมอง การสั่งการระดับไขสันหลัง วิถีประสาทสั่งการ
วิดีโอการสอน


15 ระบบประสาท-ระบบประสาทสัมผัสชนิดพิเศษ

การมองเห็น การได้ยินและการทรงตัว การได้กลิ่น การรับรส การรับความรู้สึกสัมผัส
วิดีโอการสอน