2061206 เครื่องตีไทย 2

Responsive image

2061206 เครื่องตีไทย 2

คำอธิบายรายวิชา
"การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ ขั้นที่ 7 ไม่น้อยกว่า 10 เพลง Practice of melodic percussion and playing Thai songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 7 for no less than 10 songs"

จำนวนการเข้าชม
771 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
7 ครั้ง

บทที่ 1 การพัฒนาทักษะปฏิบัติวิดีโอการสอน


บทที่ 2 เพลงพิธีการและประโคมวิดีโอการสอน


บทที่ 3 เพลงโหมโรงสำหรับฆ้องวงใหญ่วิดีโอการสอน


บทที่ 4 เพลงเกร็ดสำหรับฆ้องวงใหญ่วิดีโอการสอน


บทที่ 5 เพลงเถาสำหรับฆ้องวงใหญ่วิดีโอการสอน