2913243 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์

Responsive image

2913243 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
ภาษาจีนในงานมัคคุเทศก์ การฝึกปฏิบัติการต้อนรับนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูล การเดินทาง การติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และสถานที่ท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนเงินตรา การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติ Chinese for tour guiding, practice in tourist welcoming, giving itinerary information; contact of accommodations, restaurants, souvenir shops, and tourist attractions; currency exchange, tourist assistance, and practice

จำนวนการเข้าชม
1531 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
88 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 15 คะแนน

Course Introduction and Lesson 1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


Lesson 2 In the morning, the guide came to the hotel.วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


lesson 3วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


lesson 4วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


lesson 5วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


lesson 6วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6


lesson 7วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7


lesson 8วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8


lesson 9วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9