7151401 คณิตศาสตร์ดีสครีต

Responsive image

7151401 คณิตศาสตร์ดีสครีต

คำอธิบายรายวิชา
เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์ ความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน

จำนวนการเข้าชม
3304 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
165 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

บทที่ 1 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์วิดีโอการสอน


บทที่ 2 เซตวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2 เซต


บทที่ 3 ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์วิดีโอการสอน


บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชันวิดีโอการสอน


บทที่ 5 ทฤษฎีกราฟวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 ทฤษฎีกราฟ


บทที่ 6 ทฤษฎีกราฟต้นไม้วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 ทฤษฎีกราฟต้นไม้


บทที่ 7 กราฟข่ายงานวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 กราฟข่ายงาน