2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นพื้นฐาน

Responsive image

2061302 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา
การอ่าน การขับร้อง การเคาะจังหวะ และการเขียนโน้ตเบื้องต้น บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ ขั้นคู่เสียง ตรัยแอด การร้องโน้ตแรกเห็น การจดบันทึกโน้ตจากการฟัง ชนิดเมเจอร์ไมเนอร์ ดิมินิชท์ และออกเมนเทด

จำนวนการเข้าชม
3620 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
235 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 50 คะแนน

บทที่ 1 พื้นฐานดนตรีสากล

บรรยายเกี่ยวกับบรรทัด 5 เส้น กุญแจ เครื่องหมายต่างๆ และชื่อตัวโน้ต
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1 พื้นฐานดนตรีสากล


บทที่ 2 จังหวะ

บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ลักษณะการเขียนจังหวะ และสัญลักษณ์แทนค่าจังหวะ ค่าโน้ต เครื่องหมายประจำจังหวะ อัตราจังหวะต่างๆ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2 จังหวะ


บทที่ 3 บันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์

บรรยายเกี่ยวกับบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ ประเภทของบันไดเสียง โครงสร้างของบันไดเสียงต่างๆ เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 ขั้นคู่

บรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของขั้นคู่ ตัวเลขบอกขั้นคู่ ชนิดของขั้นคู่ การวิเคราะห์ขั้นคู่ ขั้นคู่พ้องเสียง ขั้นคู่พลิกกลับ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 ขั้นคู่


บทที่ 5 การอ่าน การร้อง และการฟัง

บรรยายเกี่ยวกับการอ่านค่าจังหวะ การฟังบันไดเสียง การฟังขึ้นคู่ การฝึกร้อง kodaly 333
วิดีโอการสอน