2061406 เครื่องสายสากล 2

Responsive image

2061406 เครื่องสายสากล 2

คำอธิบายรายวิชา
การบรรเลงโดยใช้ไดนามิกระดับพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียง A เมเจอร์ D เมเจอร์ G เมเจอร์ ช่วงคู่แปด และ อาร์เปจโจ (arpeggio) 1 ช่วงคู่แปด แบบ เดตาเช (detach?) และซตัคคาโต (staccato) การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอื่น การถ่ายทอดอารมณ์ และการแสดงต่อสาธารณชน

จำนวนการเข้าชม
709 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
12 ครั้ง

บทที่ 1 การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงอาร์เพจจิโอ อัพเดท


บทที่ 2 School of Violin Technics Schradieck, Henry ข้อที่ 3วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


บทที่ 2 36 Violin Studies, Op 20 ข้อที่ 5วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บทที่ 2 แบบฝึกหัดฝึกทักษะปฏิบัติวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บทที่ 3 คำศัพท์ทางดนตรีวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3 คำศัพท์ทางดนตรี


บทที่ 4 บทเพลงฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีวิดีโอการสอน


บันไดเสียง A major arpeggioวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บันไดเสียง D major & arpeggioวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บันไดเสียง G major arpeggioวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


แบบฝึกร้อง Scale Arpeggioวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร