2063302 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี

Responsive image

2063302 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี

คำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ของคอร์ดและทำนอง การเคลื่อนที่ของคอร์ด เทนชั่น การเขียนประสานเสียง 4 แนว การเกลาเสียงประสาน การเขียนดนตรีประกอบ การเขียนบทนำ บทเชื่อมและบทจบ เครื่องดนตรีและการวางแผนงานเรียบเรียง สไตล์ของแนวเพลงต่างๆ

จำนวนการเข้าชม
1989 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
93 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.83 จากทั้งหมด 29 คะแนน

Chapter 1 Popular music arrangementวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 1 Popular music arrangement


Chapter 2 Chordวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 2 Chord


Chapter 3 Bass lineวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 3 Bass line


Chapter 4 Transpositionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 4 Transposition


Chapter 5 Counterpointวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 5 Counterpoint


Chapter 6 Four partsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 6 Four parts