2063302 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี

Responsive image

2063302 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี

คำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ของคอร์ดและทำนอง การเคลื่อนที่ของคอร์ด เทนชั่น การเขียนประสานเสียง 4 แนว การเกลาเสียงประสาน การเขียนดนตรีประกอบ การเขียนบทนำ บทเชื่อมและบทจบ เครื่องดนตรีและการวางแผนงานเรียบเรียง สไตล์ของแนวเพลงต่างๆ

จำนวนการเข้าชม
143 ครั้ง

Chapter 1 Popular music arrangementวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 1 Popular music arrangement


Chapter 2 Chordวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 2 Chord


Chapter 3 Bass lineวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 3 Bass line


Chapter 4 Transpositionวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 4 Transposition


Chapter 5 Counterpointวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 5 Counterpoint


Chapter 6 Four partsวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chapter 6 Four parts


Comments