3601801 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับธุรกิจ

Responsive image

3601801 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในงานธุรกิจ ข้อมูล อาเรย์ พอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การเรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
771 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
52 ครั้ง

บทที่ 1 อัลกอริทึมเบื้องต้นวิดีโอการสอน


บทที่ 2 สตริงและเรคอร์ดวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2 สตริงและเรคอร์ด


บทที่ 3 พอยเตอร์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3 พอยเตอร์


บทที่ 4 อาร์เรย์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 อาร์เรย์


บทที่ 5 ลิงค์ลิสต์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 ลิงค์ลิสต์


บทที่ 6 สแตกและคิววิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 สแตกและคิว


บทที่ 7 ต้นไม้วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 ต้นไม้


บทที่ 8 กราฟวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 กราฟ


บทที่ 9 การเวียนเกิดวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9 การเวียนเกิด


บทที่ 10 การค้นหาข้อมูลวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 10 การค้นหาข้อมูล