4172801 เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล

Responsive image

4172801 เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีสารสนเทศทางการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ การสร้างทักษะทางด้านดิจิทัล ความสามารถออกแบบทางดิจิทัล ฐานข้อมูลการพยาบาล ระบบจำแนกทางการพยาบาล การใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพเพื่อการจำแนกรวบรวมในการปฏิบัติการพยาบาล นวัตกรรมทางการพยาบาล วิธีการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลและสื่อสังคมในการปฏิบัติการพยาบาล สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
2127 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
97 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

Topic 1 Introduction and concepts of Digital Technology and Nursing Informationวิดีโอการสอน


Topic 2 Information and Digital Health Technology in the Next Normal Eraวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 2 Information and Digital Health Technology in the Next Normal Era


Topic 3 Digital Citizenship with Information Technology in Nursingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 3 Digital Citizenship with Information Technology in Nursing


topic 4วิดีโอการสอน

Topic 5 Nursing Information Systemวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 5 Nursing Information System


Topic 6 Application of Information Technology in Administration and Nursing Servicesวิดีโอการสอน


Topic 7 Application of Information Technology in Nursing Educationวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Topic 7 Application of Information Technology in Nursing Education


Topic 9 Ethical Issues in the use of Informatics Technology in the Nursing Professionวิดีโอการสอน