2062405 เครื่องสายสากล 3

Responsive image

2062405 เครื่องสายสากล 3

คำอธิบายรายวิชา
การบรรเลงโดยใช้ไดนามิกระดับพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียงแบบเดตาเช (detaché) และ การเล่นรวมคันชัก (slur bow) การเล่นโน้ตสามพยางค์ การฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ ฮาร์โมนิกไมเนอร์และอาร์เพจจิโอ(arpeggio) เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลง บทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถ่ายทอดอารมณ์ และการแสดงต่อสาธารณชน

จำนวนการเข้าชม
409 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
8 ครั้ง

บทที่ 1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


บทที่ 2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


บทที่ 3วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4