4173781 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

Responsive image

4173781 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลระยะฉุกเฉิน วิกฤต และเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม ในระบบตา หู คอ จมูก ระบบความสมดุลของสารน้ำ เกลือแร่ และกรดด่าง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบโลหิตและน้ำเหลือง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มะเร็ง และนรีเวชวิทยา การพยาบาลก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัด ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

จำนวนการเข้าชม
638 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
23 ครั้ง

บทที่ 1 แนวคิดหลักการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วย


บทที่ 2 การปฏิบัติการพยาบาลทำแผลผู้ป่วยที่มีบาดแผลแหล่งข้อมูล


บทที่ 3 การจัดการความปวดในผู้ป่วยวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การเตรียมผู้ป่วยในระยะก่อนการผ่าตัดวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะหลังการผ่าตัด


บทที่ 6 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม (colostomy)


บทที่ 7 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการดามกระดูกด้วยเฝือก


บทที่ 8 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเพิ่มระดับโพแทสเซียมทางหลอดเลือดดำ


บทที่ 9 การปฏิบัติการพยาบาลประเมินผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง


บทที่ 10 การปฏิบัติการพยาบาลให้เลือดผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะซีด


บทที่ 11 การปฏิบัติการพยาบาลสวนล้างกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก


บทที่ 12 การปฏิบัติการพยาบาลเช็ดตา การหยอดตา และการป้ายตาผู้ป่วย


บทที่ 13 การปฏิบัติการพยาบาลการทำความสะอาดหูและการหยอดหูผู้ป่วย