1552305 วรรณกรรมสำหรับเด็ก

Responsive image

1552305 วรรณกรรมสำหรับเด็ก

คำอธิบายรายวิชา
A study of literature written for children, including traditional literature poetry, modern fantasy and contemporary realistic fictions with emphasis on the analysis of literary elements of selected works.

จำนวนการเข้าชม
388 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
15 ครั้ง

Unit 1 Introductionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 1 Introduction


Unit 2 Literary Elements in Children’s Literatureวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 2 Literary Elements in Children’s Literature


Unit 3 Poetry for childrenวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 3 Poetry for children


Unit 4 Nursery rhyme and tongue twisterวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 4 Nursery rhyme and tongue twister


Unit 5 Fantasy VS Realistic Fictionวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 5 Fantasy VS Realistic Fiction


Unit 6 Picture bookวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 6 Picture book