8923506 สื่อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

Responsive image

8923506 สื่อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานและสื่อมวลชน กลยุทธ์การพัฒนาความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ภารกิจของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
1381 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
93 ครั้ง

บทที่ 1 บทนำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1 บทนำ


บทที่ 2 แนวคิดสื่อมวลชนสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 3 รูปแบบและวัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนสัมพันธ์และธุรกิจสื่อสารมวลชน


บทที่ 4 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน


บทที่ 5 แนวทางและหลักการบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวแจก ภาพข่าว บทความและสารคดี สำหรับสื่อมวลชน


บทที่ 7 การแถลงข่าววิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 การแถลงข่าว


บทที่ 8 จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อสารมวลชนวิดีโอการสอน


Comments