1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Responsive image

1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
This course is designed to improve and develop student’s four English Skills: listening to complex speeches, broadcasts, and technical discussions in the workplace; talking about workplace situations related to personal lifestyles, interests, documents, presentations, meetings, and specific events; reading different news, articles, and reports on a wide range of professional topics; writing work-related documents; and using grammar at B2 CEFR level

จำนวนการเข้าชม
1597 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
70 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.83 จากทั้งหมด 29 คะแนน

Unit 1 How have you changedวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 1 How have you changed


UNIT 2 WHAT'S ONวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : UNIT 2 WHAT'S ON


UNIT 3 Live Your Best Lifeวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : UNIT 3 Live Your Best Life


Unit 4 A Little Understandingวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 4 A Little Understanding


Unit 5 Have you everวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 5 Have you ever


Unit 6 Finding a balanceวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 6 Finding a balance