1500102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

Responsive image

1500102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
English listening and speaking skills in everyday communication; practice of English pronunciation, and conversation to enhance confidence in communication.

จำนวนการเข้าชม
539 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
33 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

UNIT 1 All About Meวิดีโอการสอน


UNIT 2 Stories & Picturesวิดีโอการสอน


UNIT 3 Keep on Travelingวิดีโอการสอน


UNIT 4 The Working Worldวิดีโอการสอน


UNIT 5 Mind and Bodyวิดีโอการสอน


UNIT 6 Risks and Experiencesวิดีโอการสอน