8933407 เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Responsive image

8933407 เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคนิคในการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในห้องสตูดิโอ เทคนิคด้านเสียง การกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ เทคนิคสำหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
7803 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
6099 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.50 จากทั้งหมด 9 คะแนน

บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และความสำคัญ ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


บทที่ 2 หลักการจัดแสง ไฟ 1 ดวง และฝึกถ่ายวิดีโอการสอน


บทที่ 3 หลักการจัดแสง ไฟ 2 ดวง และฝึกถ่าย (Ratio)วิดีโอการสอน


บทที่ 4 หลักการจัดแสง ไฟ 3 ดวง และฝึกถ่าย (Ratio)วิดีโอการสอน


บทที่ 5 ฝึกการจัดแสง ภาพยนตร์ 1 ฉากวิดีโอการสอน


บทที่ 6 ระบบวิทยุโทรทัศน์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 ระบบวิทยุโทรทัศน์


บทที่ 7 การใช้อุปกรณ์ในสตูดิโอ ผลิตรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 8 ผลิตรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 ผลิตรายการโทรทัศน์


บทที่ 9 การใช้โปรแกรม After Effect เบื้องต้นวิดีโอการสอน


บทที่ 10 เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์วิดีโอการสอน


บทที่ 11 หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงวิดีโอการสอน


บทที่ 12 ผลิตรายการละครวิทยุวิดีโอการสอน