8933407 เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Responsive image

8933407 เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคนิคในการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในห้องสตูดิโอ เทคนิคด้านเสียง การกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการ เทคนิคสำหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติ

จำนวนการเข้าชม
183 ครั้ง

บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และความสำคัญ ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


บทที่ 2 หลักการจัดแสง ไฟ 1 ดวง และฝึกถ่ายวิดีโอการสอน

บทที่ 3 หลักการจัดแสง ไฟ 2 ดวง และฝึกถ่าย (Ratio)วิดีโอการสอน

บทที่ 4 หลักการจัดแสง ไฟ 3 ดวง และฝึกถ่าย (Ratio)วิดีโอการสอน

บทที่ 5 ฝึกการจัดแสง ภาพยนตร์ 1 ฉากวิดีโอการสอน

บทที่ 6 ระบบวิทยุโทรทัศน์วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 ระบบวิทยุโทรทัศน์


บทที่ 7 การใช้อุปกรณ์ในสตูดิโอ ผลิตรายการโทรทัศน์


บทที่ 8 ผลิตรายการโทรทัศน์วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 ผลิตรายการโทรทัศน์


บทที่ 9 การใช้โปรแกรม After Effect เบื้องต้นวิดีโอการสอน

บทที่ 10 เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์วิดีโอการสอน

บทที่ 11 หลักการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงวิดีโอการสอน

บทที่ 12 ผลิตรายการละครวิทยุวิดีโอการสอน

Comments