4013201 กลศาสตร์

Responsive image

4013201 กลศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ แรงศูนย์กลาง พลวัตของระบบอนุภาคแรงดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแรง พลวัตของไจโรสโคป และกลศาสตร์แบบลากรานจ์

จำนวนการเข้าชม
1988 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
106 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 กลศาสตร์แบบนิวตันวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1 กลศาสตร์แบบนิวตัน


บทที่ 2 การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การเคลื่อนที่ของวัตถุในสองและสามมิติวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การเคลื่อนที่ของระบบวัตถุวิดีโอการสอน


บทที่ 6 วัตถุแข็งเกร็งวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 วัตถุแข็งเกร็ง


บทที่ 7 สมการของลากรองจ์และหลักของแฮมิลตันเบื้องต้น


บทที่ 8 กลศาสตร์ของไหลวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8 กลศาสตร์ของไหล