1573404 ศิลปะจีน

Responsive image

1573404 ศิลปะจีน

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ที่มา และการปฏิบัติศิลปะจีน ในรูปแบบการตัดกระดาษจีน การถักเชือกจีน การเขียนพู่กันจีน ศิลปะการรำมวยจีน

จำนวนการเข้าชม
705 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
22 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

Course Introduction and Lesson 1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Course Introduction and Lesson 1


Words and sentences of Lesson 2วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Words and sentences of Lesson 2


Lesson 2 Chinese painting 1วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 2 Chinese painting 1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 2 Chinese painting 2


Words and sentences of lesson 3วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Words and sentences of lesson 3


Lesson 3 Chinese Calligraphy 1วิดีโอการสอน


Words and sentences of lesson 4วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Words and sentences of lesson 4


Lesson 4 Chinese Paper-cutวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chinese Paper cut


Words and sentence of lesson 5วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Words and sentence of lesson 5


Lesson 5 Chinese Knotวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 5 Chinese Knot


Words and sentence of lesson 6วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Words and sentence of lesson 6


Lesson 6 Chinese musicวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 6 Chinese music


Words and sentence of lesson 7วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Words and sentence of lesson 7


Lesson 7 Chinese operaวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 7 Chinese opera


Words and sentence of lesson 8วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Words and sentence of lesson 8


Lesson 8 Chinese Costumesวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 8 Chinese Costumes