4173781 การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

Responsive image

4173781 การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม นรีเวชกรรม ตา หู คอ จมูก ห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้น โดยให้ผู้รับบริการและครอบครัวมีส่วนร่วม ตามกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

จำนวนการเข้าชม
2448 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
115 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

สัปดาห์ที่ 1 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านอายุรกรรมที่มีภาวะช็อกจากสาเหตุต่าง ๆ
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านอายุรกรรมที่มีโรคไตเรื้อรัง
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะน้ำไขสันหลัง

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านอายุรกรรมที่ได้รับการตรวจด้วยการเจาะน้ำไขสันหลัง
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 4 ห้องผ่าตัดและเครื่องมือในห้องผ่าตัด

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในบทบาทการเป็นพยาบาลห้องผ่าตัด และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดและต้องอยู่ในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านศัลยกรรมกระดูก
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการยึดตรึงกระดูก

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านศัลยกรรมกระดูกซึ่งรักษาด้วยการยึดตรึงกระดูก
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอักเสบของถุงน้ำดีและนิ่วในถุงน้ำดี

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านศัลยกรรมซึ่งป่วยด้วยโรคถุงน้ำดี
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านศัลยกรรมซึ่งป่วยด้วยโรคต่อมลูกหมากโต
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านศัลยกรรมซึ่งได้รับการรักษาด้วยการใส่ท่อระบายทรวงอก (ICD)
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 11 การประเมินสภาพและการเตรียมตรวจทางนรีเวชกรรม

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านนรีเวช ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพและการเตรียมตรวจทางนรีเวช ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการตรวจร่างกายปกติ
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 12 การพยาบาลผู้ป่วยท้องนอกมดลูก

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านนรีเวช ที่มีภาวะท้องนอกมดลูก
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยEENT: ผ่าตัดต้อกระจก

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยทางด้านอายุรกรรม: ผู้มีปัญหาทางด้านตา หู คอ จมูก
วิดีโอการสอน


สัปดาห์ที่ 14 วิธีการเช็ดตา หยอดตา

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคทางตาและได้รับการผ่าตัดตา ซึงหลังผ่าตัดจำเป็นต้องได้รับการเช็ดตา หยอดยาตาอย่างถูกวิธี
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : วิธีการเช็ดตา หยอดตา


สัปดาห์ที่ 15 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมทอนซิล

บทเรียนนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคทอนซิลอักเสบและต้องได้รับการผ่าตัดต่อมทอนซิลออก
วิดีโอการสอน