3542402 การตลาดดิจิทัล

Responsive image

3542402 การตลาดดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทัล แนวคิดและความสำคัญของการตลาด ดิจิทัล พฤติกรรมการบริโภค การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาดดิจิทัล การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจริยธรรมธุรกรรมตลาดออนไลน

จำนวนการเข้าชม
2431 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
244 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.75 จากทั้งหมด 19 คะแนน

บทนำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทนำ


บทที่ 1 วิวัฒนาการทางการตลาดดิจิทัลวิดีโอการสอน


บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทัล


บทที่ 3 แนวคิดและความสำคัญของการตลาดดิจิทัลวิดีโอการสอน


บทที่ 4 พฤติกรรมการบริโภควิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 พฤติกรรมการบริโภค


บทที่ 5 การกำหนดตลาดเป้าหมายวิดีโอการสอน


บทที่ 6 การวางแผนการตลาดดิจิทัลบทที่ 8 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วิดีโอการสอน


บทที่ 9 จริยธรรมธุรกรรมตลาดออนไลน์วิดีโอการสอน


บทสรุปวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทสรุป